Stav ovzduší v ČR

Stav ovzduší v ČR

Kvalita okolního ovzduší je jeden z hlavních faktorů, které ovlivňují naše zdraví. Nevdechujeme totiž samotný čistý vzduch, ale i všechny nečistoty v něm obsažené. Pronikají tak hluboko do dýchacích cest a působí přímo na sliznice.

 

Nejvyšší koncetrace prach. částic PM10 v roce 2008Znečištění ovzduší vzniká jako důsledek lidské činnosti, a to na základě vypouštění znečišťujících látek z nejrůznějších zdrojů do ovzduší. Nečistoty ovlivňují nejen ovzduší v těsné blízkosti zdroje znečištění, ale negativně působí i ve vzdálenějších oblastech, kam jsou přeneseny v atmosféře. Zatímco v 90. letech došlo k výraznému zlepšení ovzduší v České republice, od počátku třetího tisíciletí se v souvislosti s rozvojem průmyslu a nárůstem dopravy situace začala opět zhoršovat. Podle Ministerstva životního prostředí je špatná kvalita ovzduší největším ekologickým problémem v České republice. Mezi hlavní příčiny znečišťování ovzduší u nás patří průmysl, hustá silniční doprava, a na straně domácností pak topení nekvalitními palivy nebo dokonce komunálním odpadem.

 

Mezi největší problémy kvality ovzduší na našem území se dlouhodobě řadí znečištění prachovými částicemi PM10 a PM2,5. Jejich koncentrace opakovaně přesahuje imisní limity. Nejzávažnější je situace v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravsko-Karvinska, dále pak v Praze a v Brně. K hlavním zdrojům znečištění i v tomto případě patří automobilová doprava a vytápění domácností, v oblasti severní Moravy se přidává také hutní průmysl a průmysl zpracování paliv. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že celých 32% populace České republiky žije v oblastech, kde v roce 2007 výskyt těchto částic překročil limity. Ve srovnání s rokem předchozím se však jedná o výrazné zlepšení.

 

Prachové částice PM10 a PM2,5 jsou nebezpečné zejména pro dýchací ústrojí, jemnější PM 2,5 pronikají až do plicních sklípků. Osobám pohybujícím se v oblastech s větší koncentrací těchto částic hrozí také častější onemocnění srdce a cév, kašel a problémy s dýcháním. Zvýšenému riziku jsou vystaveny zejména děti a astmatici. Podle informací Ministerstva životního prostředí se znečištění ovzduší částicemi PM10 podílí na úmrtnosti české populace z 5 až 13 %.

 

Mezi další problémy našeho ovzduší patří zejména oxid dusičitý (NO2), jehož koncentrace je problematická především v Praze a v Brně, a to z důvodu vysoké dopravní zátěže. Zvýšená koncentrace oxidu dusičitého představuje problém zejména pro astmatiky, velmi ohroženy jsou však také děti. Způsobuje totiž snížení obranyschopnosti proti nemocem dýchacích cest.

 

Další škodlivou látkou, která se značně podílí na znečištění ovzduší, je benzo(a)pyren. Imisní limit je nejvíce přesahován na území Prahy, Brna a Moravskoslezského kraje. Benzo(a)pyren má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti, a nejvíce v ohrožení jsou lidé v průmyslových oblastech. V oblasti Ostravy dochází také k překročení imisního limitu pro benzen, který se vyznačuje karcinogenním působením. V teplých měsících se v České republice vyskytují také problémy s nadměrnou koncentrací troposférického ozónu, s jehož výskytem je spojen vznik fotochemického smogu.

Důležité je uvědomit si, že škodlivinám z ovzduší nejsme vystaveni pouze ve venkovním prostředí, ale také ve vnitřních prostorech, a to mnohdy v několikanásobně vyšší koncentraci. Problém může vyřešit vhodně vybraná čistička vzduchu. Například pro odstraňování prachových částic (nejen PM10 a PM2,5) se hodí zejména HEPA či Filtrete filtry, efektivitu čištění může zvýšit také ionizátor. HEPA i Filtrete filtry jsou zároveň účinné pro čištění vzduchu od smogu. Pro odstraňování plynů vznikajících v důsledku vysoké dopravní zátěže (např. NO2) se ideálně hodí nano-fotokatalyzátorové či uhlíkové filtry.

Aktuální informace o kvalitě vzduchu v ČR najdete na portálu ČESKÉHO HYDROMETEROLOGICKÉHO ÚSTAVU


 

Článek vychází z materiálů Ministerstva životního prostředí:

 


Doporučené články

Alergie - jak se bránit?
Vybíráme čističky vzduchu
Zásady pro zdrávé klima
 
Kategorie
Vybíráme pro Vás
Biozone Klimatizace, odvlhčovače a topidla Remko
Čističky vzduchu 3M ALF
Daitsu
Odvlhčovače a vysoušeče Olimpia Splendid


  Čističky vzduchu a zvlhčovače Coway Ochlazovače vzduchu Convair
Winix
Platební metody
platba
Spolupracujeme
Na Heuréce o nás říkají
Ověřený zákazník
hozhozhozhozhoz
Velmi rychlé vyřízení objednávky - doslova ze dne na den.Tento obchod doporučuji všem.Kéž by to takhle fungovalo u všech obchodníků.
beruška
hozhozhozhozhoz
Velký výběr dobré ceny
Objednávala jsem poprvé,tak dobré
ano mohu doporuč
+ Nákup po internetu aby zboží došlo do vánoc
Ověřený zákazník
hozhozhozhozhoz
+ lepší ceny a rychlé dodání

Zobrazit další recenze

© Elektrotechna.cz spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Kontaktujte nás v případě problému s našimi stránkami
mojeklima.cz
Osiková 286, Měšice
e-mail: info@mojeklima.cz
tel.: +420 773 630 610

Žádné produkty k porovnání